W jakim przypadku prawo odrębnej własności lokalu jest korzystniejsze od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Każda z tych form daje prawo do władania lokalem jak właściciel, do rozporządzania nim, zbywania, czy wynajmowania. Jednak pomiędzy prawem własności a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nie można postawić znaku równości.

Mianowicie, w przypadku zakupu spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu, nie możemy liczyć do udział w nieruchomości wspólnej, jak również na udział w prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności gruntu.

Ponadto w wypadku zamiaru podjęcia działalności gospodarczej w lokalu, przy ograniczonym prawie rzeczowym, wymagana jest zgoda spółdzielni na podjęcie tej działalności. Prowadzenie działalności w lokalu stanowiącym odrębną własność, nie wymaga natomiast zgody.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *