Warunki koncentracji spółek, czyli polski przemysł zbrojeniowy w trakcie koncentracji

Koncentracja, a właściwie już sam jej zamiar,  podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku, gdy, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy :

  • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
    1 000 000 000 euro lub
  • łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro

Taką zgodę uzyskała obecnie Polska grupa Zbrojeniowa, dzięki czemu dojdzie do przejęcia kontroli (w pierwszym etapie), nad 11 spółkami. Wszystkie te spółki związane są z przemysłem zbrojeniowym i zapewniają kompleksowe usługi od projektowania do serwisowania.
Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja Prezesa UOKIK wygasa, jeżeli koncentracja nie nastąpi w przeciąga 2 lat od wydania przedmiotowej decyzji.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)
  • www.uokik.gov.pl
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *