Warunki obniżenia podatku VAT do 8% a forma oświadczenia, składanego sprzedawcy przez nabywcę

Mianowicie, nabywca musi złożyć zbywcy pisemne oświadczenie, w którym stwierdzi, że jest podatnikiem podatku rolnego lub tez podatnikiem podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W oświadczeniu należy również wskazać, że  towar zostanie przeznaczony w gospodarstwie rolnym rolnika, jako pasza lub dodatek do pasz. Oświadczenie to nie musi być składane oddzielnie na piśmie, może być zawarte na stałe na fakturze.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013, poz. 247 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14.02.2014 r. (IPTPP4/443-817/13-4/JM)
 Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *