WDT i eksport suszu tytoniowego a podatek akcyzowy

Jednocześnie katalog przedstawiony w art. 9b ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.) nie wymienia WDT i eksportu jako czynności opodatkowane. Tym samym WDT i eksport suszu tytoniowego nie podlega podatkowi akcyzowemu.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2013 r. (IPTPP3/443A-51/13-2/BJ)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *