Wicepremier o unijnej politce handlowej

Według wicepremiera Waldemara Pawlaka, Unia musi określić priorytety polityki handlowej, które uwzględnią problemy związane ze światowym kryzysem ekonomicznym. Dodał, że przy zawieraniu preferencyjnych bilateralnych umów handlowych korzystne byłoby przestrzeganie zasady, że towary i usługi dopuszczone do rynku wewnętrznego UE nie mogą być blokowane na rynkach krajów trzecich. – W negocjacjach porozumień handlowych z krajami trzecimi, powinniśmy się skupić głównie na znoszeniu barier pozataryfowych – uzupełnił wicepremier Pawlak.

Komisarz Karel de Gucht zwrócił uwagę na wyzwania, które stoją aktualnie przed unijną polityką handlową. Wśród największych wskazał na zakończenie negocjacji Rundy Doha (DDA WTO), odbudowę relacji gospodarczych z USA oraz zawieranie preferencyjnych umów handlowych z państwami Azji i krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim oraz z Rosją.

– Dla Polski szczególnie istotna jest integracja gospodarcza UE z krajami Partnerstwa Wschodniego. Zależy nam m.in. na stworzeniu z nimi stref wolnego handlu – powiedział wicepremier Pawlak. Jego zdaniem należy również dążyć do odbudowy strategicznych relacji UE ze Stanami Zjednoczonymi.

– Ponadto Polska widzi potrzebę zacieśniania stosunków gospodarczych między Unią a krajami BRIC, czyli Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami – dodał wiceszef polskiego rządu. Podkreślił jednak, że negocjacje te muszą przebiegać przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym. – Kluczowa jest również konieczność eliminacji przez te kraje barier pozataryfowych, w tym różnego rodzaju administracyjnych ograniczeń w dostępie do rynku tych krajów– podsumował minister gospodarki.

***

Do kompetencji Komisarza UE ds. Handlu należy m.in. negocjowanie bilateralnych, regionalnych i wielostronnych porozumień handlowych z krajami trzecimi, monitorowanie implementacji porozumień międzynarodowych i reagowanie na ich ewentualne naruszenia oraz zapewnienie zbieżności polityki handlowej UE z polityką zagraniczną UE.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *