Wicepremier Pawlak na spotkaniu ze związkowcami

Wicepremier agitował do aktywnego włączenia się środowisk pracowniczych w prywatyzację spółek węglowych. Dodał, że prywatyzacja jest sprzyjająca także dla rodzimych firm energetycznych, które poprzez udziały uzyskują nieustanny dostęp do krajowego węgla. Taki mechanizm w opinii Waldemara Pawlaka zapewnia spółkom energetycznym stabilność dostaw, a firmom z branży węglowej długoletnie funkcjonowanie bez ryzyka obniżenia ich rentowności. Gwarantuje też utrzymanie miejsc pracy – nadmienił.

Wicepremier ustosunkował się także do kwestii aktywnego włączenia się związków zawodowych w zarządzanie spółkami. Zaakcentował, że uczestnictwo pracowników w radach nadzorczych powiększa wiedzę organizacji pracowniczych i związkowych dotyczącą aktualnej sytuacji w firmach. Oświadczył, iż takie solucje są z powodzeniem wdrażane w wielu krajach europejskich i mają pozytywny wpływ na wzrost decyzyjności oraz skuteczności w zarządzaniu firmami.
***

W spotkaniu, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, uczestniczyła także podsekretarz stanu w MG Joanna Strzelec-Łobodzińska, jak również przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *