Więcej obciążeń na rolnikach

W wyniku zmian od 1 stycznia 2016 r. rolnicy będą mogli przetwarzać każdy rodzaj żywności w swoim gospodarstwie, jeżeli zgłoszą tę działalność do urzędu skarbowego, powiatowego lekarza weterynarii bądź powiatowego inspektora sanitarnego (obecnie sprzedaż produktów przetworzonych wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej oraz uzyskania stosownych zgód).
Zdaniem specjalistów wprowadzenie podatku obrotowego przy niskiej rentowności polskich przedsiębiorstw rolno – spożywczych może doprowadzić do znaczącego spadku dochodów a nawet załamania branży. Na rolnikach oprócz podatku obrotowego ciąży również 7 % stawka podatku VAT dla produktów nieprzetworzonych i 10 % stawka dla produktów przetworzonych.
Projekt nowelizacji pierwotnie przewidywał korzystniejsze rozwiązania dla rolników, ponieważ nieopodatkowany miał być obrót nie przekraczający kwoty 7 tys. PLN. Uchwalone zmiany mogą doprowadzić w czasie do obciążenia rolników prowadzeniem pełnej rachunkowości, a problematyczne wydaje się również jakie produkty i w jakim stopniu przetworzenia  rolnik będzie mógł sprzedać bez wpisu do rejestru, a jakie z wpisami. Minister Rolnictwa zapowiedział, że we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracuje instrukcje jaką produkcję będzie można realizować w ramach produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej czy w innych zakładach przetwórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *