Wielka nowelizacja VAT w 2018 r.

Planowane zmiany dotyczą wprowadzenia procedury umożliwiającej szybsze wykreślanie ,,słupów” z listy płatników VAT, rozszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych, likwidacji rozliczeń kwartalnych i nałożenia obowiązku deklaracji elektronicznych.
Dodatkowo, z uzyskanych informacji wynika, iż MF nadal podtrzymuje stanowisko dotyczące pozostawienia w 2017 r. podwyższonej 23 % stawki VAT a omawiany już na portalu pomysł procedury podzielonej płatności (tzw. split payment) najprawdopodobniej nie zostanie wprowadzony z uwagi na znaczne ograniczenia techniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *