Wniesienie udziałów do funduszu podlega opodatkowaniu

– wyrok NSA z 6 kwietnia 2011 r., sygn. II FSK 2056/09 (orzeczenie prawomocne; na podstawie uzasadnienia ustnego).

Wyrok NSA oznacza, że podatnicy obejmujący certyfikaty w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały bądź akcje w spółkach kapitałowych powinni zapłacić podatek już w chwili objęcia certyfikatów, a nie w chwili ich zbycia – na co wskazał NSA w wyroku z 19 października 2010 roku (sygn. II FSK 1047/09). W świetle tak rozbieżnych orzeczeń wydaje się, że NSA powinien podjąć uchwałę która rozstrzygałaby ostatecznie, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z wniesieniem udziałów/akcji do funduszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *