Wpływ aneksów do umów cywilnoprawnych na odpowiedzialność solidarną za niezapłacony podatek VAT

W tym wypadku nie jest możliwe wyłączenie tej odpowiedzialności solidarnej na podstawie aneksów do umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy tymi kontrahentami. Ustawodawca wskazał bowiem w art. 105a ust. 3 VATU, w jakich przypadkach nie istnieje odpowiedzialność solidarna. Przedsiębiorcy zatem mogą zawierać umowy na zasadzie swobody zawierania umów, jednakże przedmiotowe aneksy nie wpływają na przepisy prawa podatkowego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3.01.2014 r. (ILPP5/443-212/13-2/PG)
 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *