Wpływy i wypływy z CIT

Pocieszające jest, iż średni wskaźnik udziału wpływów z CIT w PKB w krajach OECD wynosi on 2,85 % a w Polsce 2,1 %. Raport wskazał również na największy problem polskiego aparatu skarbowego – niedostateczną ilość urzędników specjalizujących się w kontroli dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Sprawa jest kontrowersyjna, gdyż nie sposób oszacować w pełni skalę tego zjawiska i konkretny wymiar uszczuplenia finansów publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *