Zmiana przepisów w zakresie miejsca świadczenia usług

Stosownie do powyższych regulacji od 2011 r. miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Z kolei miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Pierwsze z metod wskazanych powyżej dotyczy znacznie mniejszego kręgu usług niż druga bo wyłącznie usług wstępu i pomocniczych do nich. Warto w tym miejscu wskazać, że za usługę wstępu należy uznać taką, w ramach której nabywca nabywa uprawnieni  do uczestniczenia w danej imprezie. Co do usług pomocniczych to pamiętać należy, że są to usługi pomocnicze wyłącznie wobec usług wstępu a nie do usług z dziedziny kultury, sportu, nauki, edukacji, rozrywki lub podobnych.

Zaznaczyć należy, że druga spośród metod definiowania miejsca świadczenia ma charakter szerszy niż pierwsza, która odnosi się wyłącznie do usług wstępu i adresowana jest do konsumentów.  Reguła ta dotyczy usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach.

…więcej możesz przeczytać w książce wydanej przez portal Taxfin na temat nowelizacji VAT: www.taxfin.pl/e-book

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *