Wsparcie dla firm działających na rynkach zagranicznych

Realizatorem projektu „Wsparcie na uzyskanie grantu” będzie  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet przewidziany jest na 8 mln zł. Projekt potrwa do 2014 roku.

Wsparcie skierowane jest do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dotychczas w niewielkim stopniu uczestniczyli w programach międzynarodowych, w szczególności dofinansowujących współpracę jednostek badawczych i firm w zakresie badań i innowacji.

Przedsiębiorca, którego projekt otrzyma pozytywną ocenę, może wystąpić do PARP o pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych. Planowana wysokość pomocy dla koordynatora projektu to 75 tys. zł, a dla przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie jako partner – 35 tys. zł.

Wsparciem będą mogły być objęte wydatki poniesione m. in. na: zorganizowanie konsorcjum, uzupełniające badania i analizy naukowe w przedmiocie planowanego tematu międzynarodowego projektu innowacyjnego, organizację spotkań konsorcjum, udział w szkoleniach (konferencjach) dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego oraz w szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku projektowego, a także zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku.

Zgodnie z założeniami projektu nabór wniosków odbędzie się w ramach konkursu ogłoszonego przez PARP. Dokumenty można będzie składać do czasu wyczerpania środków. O przyznaniu wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz  konsultacji społecznych zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *