Wsparcie dla górnictwa – akceptacja UE

Wsparcie finansowe na realizację inwestycji początkowych udzielane będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W jego ramach Państwo będzie mogło współfinansować inwestycje zapoczątkowane po 1 stycznia 2010 r., a związane z:

  • budową lub unowocześnieniem zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego,
  • budową głównych lub lokalnych klimatyzacji,
  • udostępnieniem złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudową poziomów już funkcjonujących,
  • budową lub modernizacją szybów wydobywczych i wentylacyjnych, zakupem innowacyjnych maszyn i urządzeń górniczych kluczowych w procesie eksploatacji.

Notyfikowanym programem wspierającym (pomoc państwa nr N 653/2009) jest projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczący dotacji budżetowej skierowanej na dofinansowanie do inwestycji początkowych. W najbliższych dniach Minister Gospodarki podpisze to rozporządzenie, natomiast wejdzie ono w życie po 14 dniach od momentu jego ogłoszenia.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *