Wsparcie dla powodzian z smsów charytatywnych

Wszystkie organizacje pozarządowe, które również chcą w podobny sposób gromadzić środki pieniężne przesyłane za udziałem operatorów telekomunikacyjnych przez abonentów wysyłających tzw. charytatywne smsy, zobowiązani są do uzyskania pozwolenia przez MSWiA na zbiórkę publiczną. Kolejno, w terminie do 31 lipca 2010 r., powinny przekazać do Ministerstwa Finansów wiadomość o sumie zgromadzonych i przekazanych przez operatorów środków, a także o ilości pobranego przez operatorów telekomunikacyjnych podatku VAT od  smsów charytatywnych.

Wtedy dopiero Minister Finansów przekaże środki w sumie równej uzyskanemu podatkowi VAT na działania związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi. Te natomiast  będą szczegółowo określone we współpracy z organizacjami charytatywnymi.
 
Podatek VAT w przypadku smsów charytatywnych wynosi 22%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *