Wsparcie eksportu do krajów spoza UE

Decyzja MG jest odpowiedzią na deficyt obrotów handlowych Polski z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi (m.in. Rosją, Chinami, Japonią, USA, Republiką Korei, Argentyną, Indiami, Brazylią) oraz potrzebą dywersyfikacji geograficznej współpracy gospodarczo-handlowej. Aby wzmocnić promocję polskich firm na tych rynkach zostały wprowadzone preferencyjne warunki przy ocenie merytorycznej wniosków o udzielanie pomocy publicznej w formule de minimis.

Preferencje będą dotyczyć pomocy publicznej, przyznawanej w ramach trzech instrumentów wsparcia MG:

branżowe projekty promocyjne – w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z  31 października  2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim,

przedsięwzięcia w zakresie promocji  wspierania eksportu – w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z 31 października  2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim,

działania wydawnicze promujące eksport lub sprzedaż na JRE – w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z  31 października  2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych  promujących eksport  lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

W przypadku pierwszego rozporządzenia, preferencje dotyczą miejsca realizacji projektów. W odniesieniu do dwóch pozostałych dokumentów są one związane z tematyką przedsięwzięć promocyjnych.

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *