Wspólne rozliczenie małżonków w przypadku śmierci jednego z nich

W takim wypadku żyjący małżonek może rozliczyć się niejako z małżonkiem zmarłym, według zasad dotyczących wspólnego rozliczenia żyjących małżonków. Tym samym małżonek żyjący składa deklarację podatkową PIT – 36 albo PIT – 37 i zaznacza w tym wypadku sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem ale na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *