Wspólnicy spółki osobowej a opodatkowanie w formie karty podatkowej

Tym samym opodatkowanie w takiej formie nie może być stosowane przez wspólników spółki jawnej, partnerskiej, czy komandytowej. Ustawodawca wprowadził w tym wypadku warunki dotyczące przedmiotu działalności – zgodnie z art. 25 ust. 5 u.z.p.d. – opodatkowani w formie karty podatkowej mogą być podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 u.z.p.d., również gdy prowadzą tą działalność w formie spółki cywilnej. Wynika z tego, że skorzystać z takiej formy opodatkowania mogą jedynie wspólnicy spółki cywilnej prowadzącej określony rodzaj działalności. Warunkiem skorzystania z opodatkowania kartą podatkową jest ponadto złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Poza tym w art. 25 ust. 1 u.z.p.d. zostały wskazane również inne przesłanki, m.in. małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co podatnik; podatnik nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów; pozarolnicza działalność gospodarcza jest wykonywana na terytorium RP. Należy zatem wskazać, że ustawodawca dopuścił możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przez wspólników, ale ograniczył tą możliwość wyłącznie do wspólników spółki cywilnej. Ponadto muszą zostać spełnione warunki formalne dotyczące złożenia wniosku oraz warunki dotyczące prowadzenia określonego rodzaju działalności.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *