Wspólnota Mieszkaniowa powstanie już od pierwszego lokalu

właścicieli nieruchomości. Członek Wspólnoty, którym jest każdy właściciel wyodrębnionego lokalu, posiada wszelkie prawa i obowiązki związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością wspólną w przysługującym mu udziale we własności. Wspólnota nabywa prawa i obowiązki do własnego majątku w ramach przyznanej jej zdolności prawnej.

Źródło: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388, ze zm.); Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2007 r, III CZP 65/07
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl  
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *