Współwłasność nieruchomości a korzyści płynące z umowy quoad usum

Tym samym w przypadku posiadania udziałów w nieruchomości, np. w kamienicy, każdy z współwłaścicieli posiada takie same prawa do całości nieruchomości, o ile ich udziały są równe. Przy nieruchomościach składających się z wielu lokali mieszkalnych, czy tez użytkowych uprawnienie takie może być uciążliwe. W związku z tym ustawodawca przewidział możliwość zawarcie umowy quod usum.
Umowa ta polega na zobowiązaniu współwłaścicieli do korzystania  z danej nieruchomości w określonym zakresie. Mianowicie, każdy ze współwłaścicieli ogranicza się do korzystania i pobierania pożytków z danej części nieruchomości. Oczywiście warunkiem takiego podziału jest możliwość fizycznego podziału danej nieruchomości. Obrazując – dwóch współwłaścicieli kamienicy, składającej się z 10 lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych mogą zawrzeć umowę quoad usum, w której określą, że każdy z nich będzie korzystać z 5 określonych w umowie lokali mieszkalnych i jednego określonego lokalu użytkowego.
Przedmiotowa umowa nie wymaga szczególnej formy, może być zawarta ustnie lub pisemnie. Należy jednak pamiętać, że najlepszą formą w przypadku nieruchomości jest forma aktu notarialnego. Pozwala to na ujawnienie w księgach wieczystych zapisu o umowie quoad usum. Tym samym umowa będzie obowiązywała również kolejnych współwłaścicieli, w wypadku, gdy jeden z nich zbędzie swój udział w nieruchomości.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *