Wycena emisji obligacji w CHF

W efekcie, sumaryczna wartość nominalna obligacji o terminie zapadalności 31 marca 2014 r. wynosi 625 mln CHF. Kolejne otwarcie emisji wyceniono na 119 punktów bazowych ponad średnią stopę swapową, co odpowiada rentowności 2,17proc. Początkowa emisja tych obligacji była wyceniona w marcu br. na 88 punktów bazowych, co odpowiadało rentowności na poziomie 2,193 proc. Dzięki temu, rentowność uzyskana w dniu wczorajszym była niższa o ponad 2 pb w odniesieniu do pierwotnej emisji.

Obligacje nabyła zdywersyfikowana grupę inwestorów tylko ze Szwajcarii.

Emisję zrealizowano w oparciu o program emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Royal Bank of Scotland i UBS.

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *