Wycena obligacji w euro

Kwota emisji wyniosła 750 mln EUR, przy popycie na poziomie 1,1 mld EUR, co oznacza, iż łączna wartość nominalna obligacji osiągnęła 1,5 mld EUR.
Obligacje zostały wycenione na 125 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co oznacza rentowności na poziomie 2,275 %.
Nabywcami emitowanych obligacji są inwestorzy ze strefy euro (ok. 83 %) – w tym głównie z Austrii, Niemiec, Włoch i Francji. Udział inwestorów z Polski wyniósł stosunkowo 11 %, ze Szwajcarii 2 %, Wielkiej Brytanii 1 %, Azji 1 %, a pozostałych krajów 2 %.
Okazuje się, iż w strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (64 %). Natomiast udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 19 %, banków 15 %, a banków centralnych 2 %.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale oraz UniCredit Bank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *