Wydatki na prestiż dają duże korzyści

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odliczy dodatkowo 50% wydatków na sponsorowanie muzeum – informuje „Rzeczpospolita”.

Przepisy obowiązujące od początku 2022 r. wprowadziły nowe zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Jest skierowana zarówno do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do dużych spółek. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskali możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc., czyli odliczą w sumie 150 proc. kosztów.

W gablocie, w której będą wystawiane eksponaty, muzeum zamieści informację o sponsorze w ten sposób, by była dostępna dla każdego odwiedzającego. Muzeum zawiesi też w określonym przez obie strony miejscu afisz reklamowy zawierający logo sponsora i informację o przekazanych zabytkach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorca skorzysta z nowej ulgi. Przypomniał, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Dotychczas fiskus zgadzał się, że wydatki na reklamę można odliczać w pełnej wysokości jako koszty uzyskania przychodów. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę. Od 2022 r. wydatki te podlegają również odliczeniu jako ulga sponsoringowa. Podatnik uwzględni zatem dodatkowo 50 proc. kosztów poniesionych na rzecz muzeum.

„Warunkiem jest, aby umowa zawarta między stronami przewidywała, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartościowych rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od muzeum świadczenie ekwiwalentne. Tylko koszty sponsoringu właściwego stanowić mogą bowiem w całości koszty uzyskania przychodów sponsora” – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 422.2022.1.PS

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *