Wydatki firmy na windykację a koszty uzyskania przychodu

W takim wypadku przedsiębiorca może podjąć szereg czynności zmierzających do ściągnięcia należności. Do takich czynności można zaliczyć wydatki na korespondencję związaną z wezwaniami do zapłaty, doradztwo prawne i negocjacje prowadzone przez wyspecjalizowane firmy.
Powyższe czynności narażają przedsiębiorcę niewątpliwie na określone koszty, powstaje jednak pytanie: czy przedmiotowe wydatki może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W tym miejscu należy wskazać, że ustawodawca wymienił również wydatki, które do kosztów nie mogą zostać zaliczone. Jednakże wydatki na windykację do takich nie należą.
W związku z tym przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na windykację do kosztów uzyskania przychodu.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *