Wydatki inwestycyjne w SSE rozpoznaje się na zasadzie memoriałowej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 25 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 1721/10) – na podstawie uzasadnienia ustnego.

Wyrok NSA może mieć bardzo duże znaczenie dla wszystkich podatników prowadzących działalność w SSE i korzystających ze zwolnienia z podatku od dochodu uzyskanego na jej terenie. Organy podatkowe prezentują bowiem  odmienne stanowisko, zgodnie z którym wydatki inwestycyjne należy rozpoznać wg metody kasowej, tj. w dniu ich faktycznego poniesienia. Co do zasady, wyrok NSA oznacza możliwość szybszego uznania wydatków inwestycyjnych za koszty kwalifikowane, co należy uznać za korzystne dla podatników. Praktycznym problemem dla wielu podatników może być natomiast konieczność zmiany dotychczasowej polityki w tym zakresie i sposobu dokonywania rozliczeń wydatków inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *