Wydatki na usługi gastronomiczne lub zakup napojów mogą być kosztem uzyskania przychodów – reklama a reprezentacja w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25.11.2013 r.

Wątpliwości organów podatkowych oraz sądów budziły natomiast kwestie reprezentacji, w związku z brakiem definicji legalnej. Sądy administracyjne korzystały zatem z definicji słownikowej, która wskazywała na takie przymioty reprezentacji jak: „okazałość” czy „wystawność”. Wyjaśniając wątpliwości, w interpretacji ogólnej z dnia 25.11.2013 r. Minister Finansów wskazał, że kosztem uzyskania przychodów będą wydatki, które podatnik poniósł na tzw. drobny poczęstunek, w tym ciasteczka, kanapki oraz wydatki na posiłki np. lunche. Na uwagę zasługuje również fakt, że miejsce ich podania nie ma znaczenia, istotne jest natomiast aby były podawane podczas rozmów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, z kontrahentami, wykonawcami itp.
Źródło:

  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25.11.2013 r.  (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *