Wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat a w przypadku, gdy w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty), wtedy do terminu przedawnienia doliczane jest jeszcze 5 lat (bez względu na ciężar przestępstwa).
W wyniku zmian termin ten został wydłużony dodatkowo do 10 lat w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego a 5 lat będzie doliczane do okresu przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej).
Konsekwentnie, w wyniku zmian dodatkowy okres przedawnienia będzie liczony już od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Znowelizowane przepisy mają objąć również czyny popełnione przed wejściem w życie nowelizacji, z zastrzeżeniem, iż termin przedawnienia już upłynął.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *