Wykonanie budżetu państwa styczeń – kwiecień 2016

  • dochody wyniosły 105,4 mld zł, tj. 33,6 %,
  • wydatki wyniosły 116,5 mld zł, tj. 31,6 %,
  • deficyt wyniósł 11,1 mld zł, tj. 20,3 %.

Szacunkowe dane mogą napawać optymizmem na temat realizacji budżetu w 2016 r., gdyż deficyt państwa jest niższy o 5,6 mld zł w stosunku do wykonania  budżetu po kwietniu 2015 r. (wtedy wyniósł 16,7 mld zł).
Nie sposób również zwrócić uwagę na wzrost dochodów budżetowych państwa o  9,7 % w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (w analogicznym okresie 2015 r. dochody podatkowe wzrosły o 4,4 % ). Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-IV 2015 r. odnotowano we wszystkich rodzajach podatków oprócz CIT:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 % r/r. (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,7 % r/r. (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 3,9 % r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości zbliżonej do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  • w marcu br. odnotowano pierwsze wpływy z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, za okres III-IV wyniosły one 0,7 mld zł,
  • w kwietniu br. odnotowano dynamikę wpływów z podatku VAT na poziomie ok. 1,2% r/r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *