Wymiar czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednocześnie w kolejnym ustępie Ustawy, ustawodawca wskazał pewne ograniczenia dotyczące wymiaru czasu pracy, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku tych osób czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i odpowiednio 35 tygodniowo, pod warunkiem, że lekarz, który sprawuje nad tą osobą opiekę wyda zaświadczenie o celowości zastosowania w przypadku tej osoby skróconego czasu pracy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *