Wymóg rejestracji w podatku akcyzowym a produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby

Organ ten ma 7 dni na pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, licząc od dnia w którym zgłoszenie zostało przyjęte. Jak wskazuje powołany powyżej przepis, wymóg rejestracyjny dotyczy każdego podmiotu, który spełnia w/w warunki, czyli m.in. zamierz wykonywać czynności, który będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednocześnie energia elektryczna podlega, zgodnie z Ustawą, opodatkowaniu akcyzą. Tym samym należy zauważyć, że nawet produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby, np. montaż małego wiatraka, który wytwarza energię na potrzeby gospodarstwa domowego, będzie skutkowało obowiązkiem rejestracyjnej, w opisanym powyżej zakresie.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *