Wymogi formalne przy zawieszeniu działalności

W celu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi jednak spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności do właściwego sądu rejestrowego – w przypadku osób prawnych zarejestrowanych w KRS. Istotnym jest, że przepisy nie przewidują obowiązku podania powodu, czy też uzasadnienia wniosku o zawieszeniu. Ponadto podatnik CIT zobowiązany do złożenia zawiadomienia o zawieszeniu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przedmiotowe zawiadomienie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od złożenia wniosku do KRS o zawieszeniu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *