Wypełnienie obietnicy wyborczej?

Preferencja ma objąć podmioty, których obroty roczne nie przekraczają równowartości 1,2 mln EUR oraz podatnicy rozpoczynający działalność, po spełnieniu określonych warunków.
Projekt zmian zawiera również przepisy  uszczelniające system podatkowy poprzez doprecyzowanie funkcjonujących już regulacji, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów, ograniczenie stosowania niektórych preferencji w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej.
Zdaniem MF w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów ogólne dochody sektora finansów publicznych wzrosną o 7 mln PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *