Wyższa kwota wolna od podatku?

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący podniesienie kwoty wolnej od podatku. Po ostatniej nowelizacji w tym zakresie wymuszonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dla najmniej zarabiających kwota ta została od 1 stycznia 2017 r podniesiona do wysokości 6600 zł. Dla podatników o dochodach pomiędzy 6600 zł a 11 000 zł kwota ta stopniowo się zmniejsza. W przedziale dochodów od 11 000zł do 85 528 zł pozostała na wcześniejszym poziomie. Dla zarabiających powyżej 85 tys. 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, w taki sposób, że podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle i de facto oddadzą fiskusowi 556 złotych więcej.

Dla posłów i senatorów kwota to wynosi 30 451 zł.

W uzasadnieniu czytamy, że projekt ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich Obywateli do wysokości kwoty wolnej przysługującej posłom i senatorom. Głównym powodem planowanej regulacji jest chęć z równania sytuacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wszystkich podatników, tak aby jedna grupa społeczna –parlamentarzyści, nie była uprzywilejowana względem innych.

Drugim ważnym powodem złożenie projektu jest urealnienie kwoty wolnej od podatku. Warto podkreślić, że wiele krajów w Unii Europejskiej oraz inne państwa na świecie posiadają rozwiązania o wiele bardziej korzystne dla swoich Obywateli w kwestii kwoty wolnej od podatku. Polska kwota wolna od podatku od osób fizycznych jest bowiem jedną z najniższych w Europie i na świecie. Przykładowo można porównać kwotę wolną od podatku w innych państwach UE. Kwoty zwolnione z podatku dochodowego w przeliczeniu na walutę euro kształtują się następująco: Polska -738 euro (6% średniej pensji), Dania 6263 euro (10%) Francja -5963 euro (18%), Niemcy -8130 euro (20%), Luksemburg -11265 euro (22%), Belgia -8680 euro (23%), Austria -11000 euro (32%), Wielka Brytania -2000 euro (38%), Finlandia -16100 euro (40%), Grecja -5000 euro (46%), Cypr -19500 euro (71%), Hiszpania -17707 euro (73%). Warto zauważyć, że w wielu krajach o słabszych gospodarkach od polskiej kwota ta jest znacznie wyższa niż w naszym kraju. W przeliczeniu na złotówki kwota wolna od podatku wynosi np. w Kolumbii 45172 zł, w Brazylii ok. 28000 zł, w RPA ok 20000 zł, w Tajlandii 14040 zł, w Botswanie 12384 zł, w Maroko 11127 zł.

Wnioskodawcy przewidują, że projekt wygeneruje dla sektora finansów publicznych: maksymalne koszty związane z podniesieniem kwoty wolnej od podatku na kwotę 50 mld zł

Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018r. Trzymamy kciuki za głosownie w sejmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *