Wyższe emerytury i renty wypłacane przez ZUS

Przeciętna emerytura/renta wypłacana przez ZUS wyniesie około 1 588 zł,  przy czym:

 • emerytura – około 1 698 zł,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – około 1 265 zł,
 • renta rodzinna – około 1 474 zł.

Waloryzacja świadczeń dokonana będzie poprzez pomnożenie kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. wynosi 104,62%.
 

Zmiana wysokości najniższych świadczeń

Od marca obowiązują również nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji – 104,62%.
 

Kwoty najniższych świadczeń wyniosą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 31,19 zł, z 675,10 zł do 706,29 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 23,99 zł, z 519,30 zł do 543,29 zł.

Kwoty najniższych rent wyniosą:

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa o 37,43 zł, z 810,12 zł do 847,55 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową o 28,79 zł, z 623,16 zł do 651,95 zł.

Zmiana wysokości dodatków
Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja wskaźnikiem 104,62% następujących dodatków:

 

 • Dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie 181,10 zł
 • Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 271,65 zł
 • Dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł
 • Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 181,10 zł
 • Dodatek kompensacyjny 27,17 zł
 • Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł
 • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracyod 9,08 zł do 181,10 zł
 • Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 593,28 zł

Od 1 marca 2010 r. wysokość kwoty bazowej, od jakiej będą przyznawane emerytury i renty wynosi 2 716,71 zł.
Na zasadach analogicznych jak emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowane zostaną również emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Szacunkowy miesięczny skutek waloryzacji wymienionych wyżej świadczeń wyniesie około 12,7 mln zł.

ZUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *