Wyższy limit ulgi na zakup kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zaproponowało zmiany w wysokości rozliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Skarb Państwa częściowo partycypuje w kosztach ponoszonych przez podatników na zakup kas rejestrujących. Stosownie do art. 111 ust 4 podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w  ust obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa ust 4 art. 111 otrzyma brzmienie: podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i rozpoczęli prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i Rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł (a nie jak dotychczas nie więcej niż 700 zł).

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów zastrzega, że zmieniona regulacja art. 111 ust. 4 nie będzie miała zastosowania do podatników rozpoczynających ewidencjonowanie przy zastosowaniu innych rodzajów kas rejestrujących, tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących do tego systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *