Wyższy próg dochodowy dla zasiłków rodzinnych

Bez zmian pozostało natomiast kryterium dochodowe uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1.922,00 PLN na osobę). W wyniku zmian od 1 listopada 2015 r. zostanie podwyższony m.in. również zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat (z 77,00 PLN do 89,00 PLN), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (z 170,00 PLN do 185,00 LN), dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (z 80,00 PLN do 90,00 PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *