Wzrasta liczba fuzji

Zgodnie z przepisami prawa transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Znaczenie kontroli koncentracji zostało podkreślone w Polityce konkurencji na lata 2011-2013 — rządowej strategii rozwoju konkurencji w najbliższych latach, przygotowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzór nad największymi transakcjami nabiera bowiem coraz większej wagi w trosce o prawidłową strukturę rynku. Po pierwsze — rośnie liczba koncentracji rozpatrywanych przez Urząd.  Po drugie, w ciągu ponad 20 lat istnienia gospodarki wolnorynkowej doszło do znacznej konsolidacji na wielu rynkach, co powoduje, że kolejne fuzje i przejęcia mogą doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W efekcie coraz więcej decyzji UOKiK może kończyć się zakazem koncentracji lub zgodą warunkową. W tym roku organ antymonopolowy nie zgodził się na dwie transakcje — pomiędzy spółkami PGE i Energa oraz Merlin i NFI Empik.
Niestety rosnąca ilość rozpatrywanych przez Urząd spraw nie idzie w parze ze znajomością przepisów dotyczących kontroli koncentracji wśród przedsiębiorców. Większość wniosków zgłaszanych do UOKiK zawiera błędy formalne. Najczęściej w sposób zbyt ogólny określane są rynki właściwe, na których działają uczestnicy transakcji, brak jest dokumentów przetłumaczonych na język polski, a także wskazania, które dane mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorcy, czy uznawane są za nią również ogólnie dostępne informacje (np. przedmiot działania czy siedziba). Jeśli zgłoszenie nie zawiera wymaganych informacji, jest ono zwracane przedsiębiorcy. W 2010 roku miało to miejsce w 27 przypadkach.

Niedostateczna wiedza przedsiębiorców jest również widoczna podczas badań prowadzonych przez UOKiK. Ich celem jest zdiagnozowanie stanu konkurencji oraz koncentracji na rynku. Co roku Urząd wysyła pytania do kilkuset przedsiębiorców, którzy często nie zdają sobie sprawy ze znaczenia współpracy z Urzędem oraz nie rozumieją powodu, dla którego stają się adresatami ankiet dotyczących transakcji, której nie są stronami. Ponadto przedsiębiorcy nie mają świadomości, że także podmioty nieobjęte badaniem zawsze, jeśli posiadają ważne informacje dotyczące analizowanej transakcji, mogą je przesłać do Urzędu. Jednym z celów działań UOKiK w najbliższych miesiącach jest usprawnienie systemu kontroli koncentracji i zwiększenie wiedzy profesjonalnych uczestników rynku na ten temat. Służyć ma temu m.in. stworzenie wytycznych dotyczących analiz przeprowadzanych przez w trakcie postępowań w sprawach koncentracji. Liczymy, że spowoduje to usprawnienie procesu rozpatrywania transakcji, a tym samym szybsze wydanie decyzji.

Edukacji podmiotów gospodarczych służyć ma zainicjowana kampania edukacyjno-informacyjna UOKiK. Przedsiębiorcy  zainteresowani problematyką fuzji i przejęć będą mogli uzyskać informacje również poprzez bezpośredni kontakt z UOKiK – pod numerem telefonu 22 55 60 122 lub adresem email koncentracje@uokik.gov.pl.

 
UOKiK/red.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *