Wzrost gospodarczy w 2017 r.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, iż realny PKB w poprzednim roku zwiększył się o 4,6 % co stanowi znaczne polepszenie względem 2016 r., kiedy to wzrost PKB wyniósł 2,9 proc.

GUS wskazuje, iż głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych, która zwiększyła się o 4,8 %, najwięcej od blisko 10 lat. Pozytywny wynik wypracował także wzrost inwestycji, który końcowo wyniósł 5,4 %, który jeszcze po trzech kwartałach 2017 kształtował się na poziomie tylko o 1,5 % wyższym niż rok wcześniej. Realny wzrost jest zatem konsekwencją wyraźnej poprawy dynamiki tej kategorii w IV kw. 2017 r.

Nie bez znaczenia pozostaje niski poziom stopy bezrobocia rejestrowanego, który na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 % (tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat), co oznacza, iż Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *