Wzrost PKB w I kw. 2011 wyniósł 4,4%

W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,5 pkt. proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,9 pkt. proc., a akumulacji 1,6 pkt. proc. (z tego 0,7 pkt. proc. – wpływ popytu inwestycyjnego i 0,9 pkt. proc. – wpływ zmiany zapasów). Ujemny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -0,1 pkt. proc.

 

GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *