Wzrost poziomu stopy rezerwy obowiązkowej

Podczas posiedzenia RPP utrzymano stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, tj:

  • stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej
  • stopa depozytowa 2,00 proc. w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 3,75 proc. w skali rocznej
  • stopa dyskonta weksli 4,00 proc. w skali rocznej

 

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *