Nowe zasady zwolnień z opodatkowania usług medycznych oraz pocztowych

Kolejną istotną zmianą jest odejście od klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień. Dotychczasowe przepisy odwoływały się wprost do konkretnych kodów statystycznych (PKWiU) – znowelizowane przepisy odchodzą od tej metodologii.

Usługi medyczne

Zmiany czekają również branżę medyczną. Dotychczasowe zwolnienie dla usług ochrony zdrowia zostaje zastąpione zwolnieniem podmiotowo-przedmiotowym dla usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, poprawianiu i przywracaniu zdrowia oraz dostawę usług z tym związaną wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale, sanatoria, pogotowie ratunkowe, laboratoria diagnostyczne) oraz lekarzy (i lekarzy dentystów), pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne oraz psychologów. Zwolnieniem objęte zostaną również usługi transportu sanitarnego. Dotychczas aby usługa medyczna była zwolniona z VAT wystarczyło aby mieściła się w odpowiednim grupowaniu PKWiU (85). Od 1 stycznia 2011 istotnym będzie czy spełnia ona przesłanki przewidziane w ustawie o VAT (jaki jest cel usług) oraz kto świadczy taką usługę.

Usługi pocztowe

Przepisy przewidują również nowy zakres zwolnienia dla usług pocztowych. Dotychczas zwolnione z VAT były usługi świadczone przez pocztę państwową. Co w praktyce oznaczało zwolnienie z VAT dla usług świadczonych przez Pocztę Polską SA. Nowe brzmienie przepisu przewiduje zwolnienie dla usług pocztowych oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związaną realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Wydaje się, że nowe brzmienie przepisu niewiele zmienia w zakresie zwolnienia z VAT usług pocztowych. Jednak na jego tle mogą powstać wątpliwości czy każda usługa pocztowa (np. usługa niebędąca usługą powszechną) świadczona przez Pocztę Polską SA będzie zwolniona z VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *