Nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług finansowych

Kolejną istotną zmianą jest odejście od klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień. Dotychczasowe przepisy odwoływały się wprost do konkretnych kodów statystycznych (PKWiU) – znowelizowane przepisy odchodzą od tej metodologii.

Kolejne istotne zmiany czekają również branżę finansową. Sam zakres usług stricte finansowych i ubezpieczeniowych pozostaje w zasadzie bez zmian  – zmiana dotyczy jedynie usług lombardów, które dotychczas były opodatkowane a od 1 stycznia 2011 r. będą zwolnione z VAT. Istotne modyfikacje pojawią się jednak w przypadku tzw. usług pomocniczych do usług finansowych. Dotychczas usługi te były zwolnione z VAT z uwagi na symbol PKWiU, pod którym były klasyfikowane (67.13.10-00.00 „usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”). Ponieważ ustawa zmieniająca odchodzi od klasyfikowania usług zwolnionych przy pomocy PKWiU do art. 43 wprowadzono nowy zapis, zgodnie z którym zwolnione z VAT będą usługi stanowiące element finansowej usługi zwolnionej, który stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej (nowy art. 43 ust. 13 ustawy o VAT). Brzmienie tego przepisu jest wyjątkowo niejasne i w praktyce na pewno będzie powodowało wiele wątpliwości. Wydaje się, że na podstawie tego przepisu zwolnione z VAT będą usługi pomocnicze, które są niezbędne do świadczenia usług zwolnionych (np. rejestracja w systemie polis ubezpieczeniowych, obsługa reklamacji związanych z usługami zwolnionymi itp.). Wyłączone ze zwolnienia będą natomiast usługi call center, usługi marketingowe itp. związane z czynnościami zwolnionymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *