Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie VAT

Na podstawie wskazanych przepisów podatnicy będą zobowiązani do sporządzania informacji podsumowujących odnośnie dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w okresach miesięcznych, a nie kwartalnych. Obowiązek składania comiesięcznej informacji będzie również dotyczył świadczonych usług, dla których podatnikiem będzie ich nabywca.

W tym miejscu warto również przypomnieć, iż zgodnie ze zmianami przewidzianymi w Dyrektywie 2008/8/WE, od przyszłego roku obowiązywać zaczną nowe regulacje dotyczące miejsca opodatkowania świadczonych usług. Regułą ogólną, od której Dyrektywa przewiduje liczne wyjątki,  będzie opodatkowanie usług w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji. Z tego powodu w sytuacji świadczenia usług przez podmiot z jednego państwa członkowskiego UE na rzecz odbiorcy z innego państwa, do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji znacznie częściej będzie zobowiązany nabywca usług.

Mając na uwadze zmiany, o których mowa powyżej, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie przedsiębiorców do zmian wynikających z przepisów wspólnotowych. Podatnicy będą musieli bowiem wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach nowe procedury w zakresie sposobu rozliczania usług oraz częstotliwości składania deklaracji podsumowujących.

Jedna myśl na temat “Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie VAT”

  1. To prawda wielu podatników tak czyni…
    Prosze pamietac wyrok NSA był w konkretnej sprawie. Z drugiej strony wiele razy juz wyroki NSA przyczyniały się do zmiany podejścia MF, US i zmiany samych przepisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *