Zaakceptowany suplement nr 3 do II rundy aplikacyjnej

Na stronie PARP zamieszczona została lista projektów rekomendowanych do wsparcia, listę projektów nie rekomendowanych do wsparcia, a także listę projektów z wynikiem dyskwalifikującym udział w dalszej procedurze. Symultanicznie informujemy, iż Wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani na piśmie o wynikach oceny złożonych projektów .


PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *