Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieoznaczony

W myśl pierwszego stanowiska, niezależnie od tego czy umowa spółki „milczy” czy też zamieszczony zostanie w niej zapis o powołaniu członka zarządu na czas nieoznaczony, mandat członka zarządu wygaśnie – zgodnie z art. 202 § 1 ksh – z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Inni autorzy twierdzą, że zamieszczenie w umowie spółki zapisu o powołaniu członka zarządu na czas nieoznaczony, wyłącza stosowanie art. 202 § 1 ksh, co oznacza, że mandat do pełnienia funkcji członka zarządu może wygasnąć tylko na skutek odwołania, rezygnacji lub śmierci. Trzecie stanowisko zakłada, iż zmieszczenie w umowie spółki zapisu powołującego członka zarządu do pełnienia funkcji na czas nieoznaczony oznacza, że mandat wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok sprawowania funkcji członka zarządu, chyba że w umowie spółki zamieścimy dodatkowo klauzulę o niestosowaniu art. 202 § 1 ksh. W takim przypadku mandat członka zarządu wygaśnie na skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Analiza zagadnienia pozwala przychylić się do drugiego z w/w stanowisk. Art. 202 § 1 ksh jest przepisem względnie obowiązującym. Przepisy o spółce z o.o. nie wprowadzają ograniczeń dotyczących maksymalnego czasu trwania kadencji członka zarządu (inaczej niż w przypadku spółki akcyjnej). Powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony ma również istotny wymiar praktyczny. W spółkach z o.o. udziałowcy często pełnią funkcje w zarządzie spółki, co oznacza większą stabilność składu osobowego organów takiej osoby prawnej. Znaczna liczba spółek z o.o. powołuje zarząd na czas nieoznaczony i nie podejmuje uchwał o powołaniu członków zarządu na nową kadencję, będąc w przekonaniu, że mandat członka zarządu trwa nadal. Przyjęcie poglądu, iż zamieszczenie w umowie zapisu powołującego członka zarządu na czas nieoznaczony oznacza powołanie na okres jednego roku,  może rodzić dla spółki negatywne skutki, w szczególności te, określone w art. 18 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jedna myśl na temat “Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieoznaczony”

  1. W tym drugim przykładzie składki będą kosztem uzyskania października – nie listopada – bo zostały opłacone za wynagrodzenie należne za październik i zostały opłacone do 15 dnia miesiąca następnego czyli listopada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *