Okulary dla pracownika a VAT

Dominująca na przestrzeni ostatnich lata linia interpretacyjna organów podatkowych uzależniała prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych dla pracownika okularów korekcyjnych od podmiotu, na który została wystawiona faktura VAT dokumentująca ww. transakcję, tj:

a) Faktura VAT wystawiona na pracownika – brak prawa do odliczenia podatku VAT przez pracodawcę.
b) Faktura VAT wystawiona na pracodawcę – prawo do odliczenia podatku VAT.

Powyższe potwierdził m.in Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2012 r., sygn.: IPTPP1/443-3/12-4/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn.: ILPP2/443-1016/12-3/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2013 r., sygn.: IPPP3/443-1167/12-4/IG.

W tym miejscu należy wskazać, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z linią interpretacyjną odmawiającą pracodawcy prawa do odliczenia VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika niezależnie od treści faktury VAT.
Zmiana podejścia organów do przedmiotowego zagadnienia wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 5036, w której Minister Finansów podkreślił, że co do zasady zakupu okularów korekcyjnych dokonuje pracownik i to pracownik, a nie pracodawca, posiada prawo do rozporządzania okularami jako właściciel. W sytuacji gdy prawo do rozporządzania towarem (okularami) jako właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r., sygn.: IPPP3/443-1068/13-4/MKw, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn.: IPTPP1/443-759/14-4/ŻR, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2014 r., sygn.: IBPP2/443-810/14/AB.
Wydaje się jednak, iż w przypadku, gdy faktura dokumentująca zakup okularów została wystawiona na pracodawcę, ma on prawo do odliczenia podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, iż zakup okularów przekazywanych w ramach stosunku służbowego pracownikom jest związany z czynnościami opodatkowanymi (działalnością gospodarczą pracodawcy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *