Zajrzeli do kas fiskalnych

Inspektorzy sprawdzali przede wszystkim punkty sprzedaży w miejscowościach turystycznych i miejscach oferujących usługi związane z zimowym wypoczynkiem, tj. m.in. na stokach narciarskich, lodowiskach, w wypożyczalniach sprzętu zimowego, szkołach jazdy na nartach, punktach i lokalach gastronomicznych, a także na stacjach paliw – wszędzie tam, gdzie obserwowano wzmożony ruch turystyczny.

Jak zaznaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz, prowadzona na szeroką skalę akcja miała za zadanie ograniczenie działań w szarej strefie i tworzenie warunków dla uczciwej konkurencji wśród podmiotów oferujących zimowe atrakcje. – Działania podejmowane przez inspektorów kontroli skarbowej odbiły się szerokim echem zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Bez wątpienia przyczyniło się to do propagowania zasad fair play w handlu tak wśród przedsiębiorców, jak i potencjalnych klientów – podkreślił wiceminister. – Warto przypomnieć, że bez otrzymania paragonu klient ma dużo większe problemy w dochodzeniu swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez sprzedawcę lub posiada wady – powiedział Andrzej Parafianowicz.

Wymierzone kary dotyczyły zarówno przypadków nieewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych, jak i niewydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży. Mandatami upominano również właścicieli lub kierowników sklepu, którzy nie dopełnili obowiązku nadzoru. W przypadku znacznego stopnia szkodliwości społecznej kontrolerzy wnioskowali o wszczęcie postępowań karnych.

Zdaniem wiceministra Andrzeja Parafianowicza akcja spełniła również rolę prewencyjną. Większość sprawców od momentu ukarania mandatem prawidłowo wypełniała obowiązki w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej, chociaż zdarzały się przypadki karania tych samych osób kilkukrotnie za taki sam czyn, popełniony w różnym czasie. Ministerstwo Finansów zapowiada systematyczne przeprowadzanie podobnych akcji w przyszłości.
MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *