Zakaz łączenia usług doradczych i audytorskich

W piątek 7 kwietnia 2017 r. posłowie uchwalili ustawę  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., której głównym założeniem jest zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego.

Powyższe oznacza, iż firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP – m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego) usług audytorskich i doradczych.

Zgodnie z planami rządu, ustawa pozwoli na demonopolizację usług audytorskich i doradczych a także podniesie się bezpieczeństwo firm korzystających z tych usług.

Podmioty które zawarły umowę przed dniem wejścia w życie przepisów, do czasu zakończenia jej obowiązywania nie muszą martwić się ograniczeniem. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *