Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Jednak w określonych przypadkach minister właściwy ds. gospodarki może wydać decyzję zakazującą prowadzenie tej działalności przez oddział. Mianowicie może to nastąpić m.in. w wypadku w którym oddział ten rażąco narusza polskie prawo, jak również w sytuacji gdy przedsiębiorca zagraniczny rozpoczął czynności likwidacyjne lub utracił prawo do wykonywania swojej działalności.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *