Zakres odpowiedzialności podatkowej wspólnika w spółce osobowej

Oczywiście zakres odpowiedzialności obejmuje zaległości podatkowe spółki, które wynikają z jej działalności. Za zobowiązania spółki może odpowiadać nawet były wspólnik – w zakresie zobowiązań spółki, które powstały w trakcie gdy był on wspólnikiem.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *